Kurs Prowadzącego strzelanie

Kurs dla „PROWADZĄCYCH STRZELANIE”, który umożliwi uzyskanie uprawnień, o których mowa w par. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r. w sprawie wzorowego regulaminu strzelnic (Dz. U. nr 18, poz. 234 z późniejszymi zmianami, 2000r.) tj. z broni:
– palnej sportowej,
– pneumatycznej sportowej,
– maszynowej (pistolet),
– gładkolufowej.
W programie szkolenia znajduje się również kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 rok życia oraz przedłożą zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (koszt badania lekarskiego ponosi uczestnik).

Miejsce szkolenia: ul. Szkolna 8, 42-713 Lubockie, gmina Kochanowice oraz Strzelnica BARS 201 lokalizowana w bunkrze przeciwatomowym (Przywary Leśne obok Sierakowa Śląskiego, Gmina Ciasna (istnieje możliwość dowiezienia uczestników na miejsce).
Cena: 560 zł brutto
WARUNEK ODBYCIA SIĘ SZKOLENIA: co najmniej 6 uczestników.