S.E.R.E. B

S.E.R.E -Techniki przeżycia, ukrywania się, przeciwdziałania wykorzystaniu lub ucieczki/zestaw zasad i procedur postępowania umożliwiających przeżyć-przetrwać oraz uniknąć pojmania w niebezpiecznym nie przyjaznym środowisku a w przypadku pojmania unikanie wykorzystania, przygotowanie–realizacja ucieczki i powrót do macierzystej jednostki.

Tematyka obejmująca kurs S.E.R.E. Poziom B.

1.Medycyna przetrwania
2.Psychologiczne aspekty przebywania w izolacji.
3.Zachowanie się w niebezpiecznych sytuacjach (opuszczenie w trybie alarmowym wykorzystywanej patformy bojowej).
4.Wykorzystanie Wyposażenia osobistego w survivalu
5.Pozyskiwanie wody oraz zdobywanie i przygotowanie pożywienia
6.Budowa schronień oraz ogniska survivalowe
7.Metody i techniki ustalania własnego położenia (lokalizacja)
8.Unikanie schwytanie w wyniku sił tropiących
9.Wykonywanie i realizacja planu działania izolowanego personelu (Evasion Plan of Action = EPA)
10.Zachowanie się w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego.
11.Przeciwdziałanie wykorzystaniu w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego
12.organizacja i funkcjonowanie systemu odzyskiwania personelu w SZRP i NATO.
13.Bojowe Akcje Poszukiwawczo – Ratownicze (CSAR), Akcje Bojowego Odzyskiwania (CR) oraz NAR – procedury odzyskiwania (powietrzne, lądowe lub morskie
14.Wypełnianie ISOPREP deklaracji identyfikacyjnej personelu narażonego na izolacje
15.Posługiwanie się zestawem SPINS
16.Techniki podawania lokalizacji z wykorzystaniem improwizowanych metod
17.Współdziałanie z elementami odzyskiwania personelu w trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej oraz akcji uwalniania